TEST ENG de Obra en Papel: Los 60

Zoom & Info
Dibujos Post Abstractos (1963)
Zoom & Info
Dibujos Serie C (1969)
Zoom & Info
Dibujos Serie C (1969)
Zoom & Info
Perro Rojo (1963)
Zoom & Info
Guau-Guau (1963)
Zoom & Info
Dibujo sobre papel. Serie B (1970)
Zoom & Info
Dibujos Serie C (1969)
Zoom & Info
Bombo A Dibujo (1967)
Zoom & Info
Cuatro Dibujos de Nadadores (1969)
Zoom & Info
Cuatro Dibujos de Aventuras (1969)
Zoom & Info
Dibujos Serie A (1966)
Zoom & Info
Dibujos Serie A (1966)
Zoom & Info
Dibujos Serie A (1967)
Zoom & Info
Dibujos Serie A (1966)
Zoom & Info
Sin Título (1967)
Zoom & Info
Dibujos Serie A (1966)
Zoom & Info
Dibujos Serie A (1966)
Zoom & Info
Contenedores (1966)
Zoom & Info
Sin Titulo
Zoom & Info
Dibujos Serie A (1966)